ČTÚ vydal čtvrtý monitorovací přehled

Referuje v něm o dodržování pravidel i o námitkách proti reklamacím

Většina z poskytovatelů služby přístupu k internetu v České republice dodržuje podmínky všeobecného oprávnění, které se týká uvádění přesných údajů o rychlostech připojení ve smlouvách se zákazníky. Během kontrol za první čtvrtletí roku 2021 to zjistil Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Subjektům, které se podle nařízení nezařídily, uloží pokuty. Ty přitom nemusejí být poslední. Úřad to přibližuje v dubnové monitorovací zprávě.

Zásady všeobecného oprávnění, platného od začátku letošního roku, dodržuje podle telekomunikačního úřadu sedmdesát sedm procent poskytovatelů internetového připojení. Dohromady tvoří většinu českého trhu, dokonce více než devadesát sedm procent. Jejich klientům tak ve smlouvách nechybí informace o rychlostech používaného internetu.

 

U pevného připojení jsou to inzerovaná rychlost, maximální rychlost, běžně dostupná rychlost a minimální rychlost. Běžně dostupná rychlost jim přitom musí být k dispozici po většinu času (v devadesáti pěti procentech případů) a nesmí klesnout pod šedesát procent rychlosti inzerované. Minimální rychlost nesmí být nižší než třicet procent z hodnoty inzerované rychlosti.

 

U mobilního internetu zase poskytovatel nesmí ne smlouvě opomenout uvedení inzerované rychlosti a odhadované maximální rychlosti. 

 

V obou případech se pak zákazník musí dozvědět informace o možnostech uplatnění prostředků nápravy. Druhá strana jej nesmí ochudit ani o definici velkých odchylek od výkonu služby, kterou si sjednal.

 

Takzvaná velká trvající odchylka nastává tehdy, když je skutečná rychlost internetového připojení souvisle nižší, než smluvně uvedená běžně dostupná rychlost, a to po dobu delší než sedmdesát minut. Velká opakující se odchylka podle úřadu nastává za situace, kdy dojde minimálně ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti, konkrétně „v intervalu delším nebo rovno třem a půl minutám v časovém úseku devadesát minut“.

 

O povinnostech vyplývajících ze všeobecného oprávnění jsme blíže psali v polovině února v tomto článku.

ctu

ČTÚ si „posvítil“ na poskytovatele internetu.

Poskytovatelé internetového připojení musejí od 1. ledna letošního roku upřesňovat ve smlouvách se zákazníky některé údaje týkající se rychlosti internetu.


Autor: Redakce NejPřipojení.cz 15.2.2021

Čtyři sta poskytovatelů bude platit za pochybení

ČTÚ dále sdělil, že více než 250 z dvou tisíc poskytovatelů, které za uplynulého čtvrt roku prověřil, své služby ukončilo, přerušilo či změnilo na neveřejné, případně velkoobchodní. Do aktuálně platné statistiky se tím pádem už nezapočítávají.

 

Poslední skupinu tvoří zhruba čtyři stovky hráčů na trhu s internetovým připojením, kteří podmínkám všeobecného oprávnění dosud nevyhověli. Úřad jim za to udělí pokutu. „Pokud by v třicetidenní lhůtě neuposlechli ani jim zaslané výzvy k odstranění nedostatků, riskují další sankce, které již mohou být výrazně vyšší,“ píše se v závěru otvíracího článku monitorovací zprávy.

Úřad dohlíží i na poštovní služby

Kromě poskytovatelů přístupu k internetu dohlíží instituce sídlící v Sokolovské ulici v Praze také na společnosti působící na poli poštovních služeb. Takových subjektů podnikajících podle zákona o poštovních službách eviduje úřad v současné době celkem dvacet šest. Největším z nich zůstává Česká pošta. Dalšími jsou mimo jiné DHL Express (Czech Republic) nebo Zásilkovna.cz.

 

Poštovní služby, úzce spojené s nakupováním přes internet, zažívají vlivem pandemie koronaviru a protiepidemických opatření značný rozmach. Pokud na ně zákazník vznese reklamaci a posléze není spokojen s jejím vyřízením, může se do měsíce obrátit na ČTÚ a vznést námitku proti vyřízení reklamace. Kromě nespokojenosti s jejím provedením to může učinit i v případě, že se jeho nárok vůbec neřešil. I tehdy na to má dobu jednoho měsíce, která se počítá od chvíle, kdy uplynula lhůta pro vyřízení reklamace.

V hlavní roli Česká pošta a snubní prsten

Jednou takovou námitku se ČTÚ zabýval ve spojitosti s Českou poštou. Jejím předmětem byl snubní prsten, který zákazník adresoval na Nový Zéland kamarádovi pro jeho partnerku. Na přepážce pošty se poptával po takovém způsobu doručení, jímž by se drahocenný předmět dostal k „protinožcům“ v ideálním případě do Vánoc.

 

Jako odpověď od ní obdržel doporučení na expresní službu EMS. O tom, že snubní prsten je jako předmět z drahého kovu zakázaným obsahem probíraného druhu zásilky, se vůbec nezmínila. Klient se doporučení rozhodl využít a prsten do ostrovní země v Tichém oceánu odeslal.

 

Na Nový Zéland však nikdy nedorazil. Balíček s cenností uvnitř se totiž ztratil. Zákazník proto zásilku reklamoval u České pošty, od té se nicméně dočkal zamítavého stanoviska. Státní podnik ho kromě nepovoleného obsahu odůvodnil popisem prstenu v podacím formuláři. Klient ho napsal v angličtině, kterou zaměstnanci pošty nemusejí nutně ovládat. Český nápis „snubní prsten“ se nacházel jinde – v celním prohlášení. Tím se ovšem pošta podle svého vyjádření není povinna zabývat, protože slouží nikoli pro účely její, ale pro účely celníků.

 

Zákazník se s touto argumentací nespokojil a na naložení pošty s reklamací si stěžoval telekomunikačnímu úřadu. ČTÚ následně vynesl verdikt v jeho prospěch: pošta mu musí uhradit sumu, odpovídající hodnotě prstenu. „ČTÚ totiž dospěl k závěru, že pracovnice České pošty vědomě uzavřela s navrhovatelem poštovní smlouvu k zásilce EMS do zahraničí, přestože obsah zásilky nebyl dle poštovních podmínek povolen (byl zakázán). Tím došlo k porušení základních poštovních podmínek,“ uvádí úřad ve čtvrté letošní monitorovací zprávě.

Pracovnice u přepážky mohla škodě předejít

Poště nepomohlo ani odvolání, rozhodnutí telekomunikačního úřadu zůstalo v platnosti. Správní orgán II. stupně ho potvrdil také s odkazem na pasáž občanského zákoníku. V ní stojí, že „kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a  pečlivostí, která je s  jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži“.

 

Zaměstnankyni České pošty zjevně nechybělo oprávnění uzavírat poštovní smlouvu ohledně zásilek do ciziny. Správní orgán proto dospěl k závěru, že „lze u takovéto zaměstnankyně oprávněně předpokládat alespoň základní znalost anglického jazyka“.

 

Obsluhu přepážky navíc odesílatel informoval, co chce odeslat. Ta tak měla příležitost (a zároveň povinnost) klientovi sdělit, že takový předmět není vzhledem k jeho povaze možné zaslat. Pokud by to udělala, vzniku škody by předešla.

Autor: Petr Komárek, Redakce NejPřipojení.cz 26.4.2021

64 programů nově za 139 Kč

Hudební, zpravodajské nebo třeba dokumentární kanály, které jsou v naší NejPřipojení TV, jsou nyní nově k mání za pouhých 139 Kč. V rámci této výhodné nabídky získají naši zákaznici 64 programů, které budou moci využívat na jednom zařízení.

Autor: Redakce NejPřipojení.cz 7.12.2020

Pozor na Vánoční dárky operátorů!

Vánoce jsou za dveřmi a operátoři se už nějakou dobu předhání v tom, který z nich připravil pro klienty lepší nabídku. Můžeme tedy poměrně jednoduše zjistit, kdo svým klientům skutečně nachystal nějaké výhody a kdo se snaží zákazníka pouze nalákat a udržet pomocí splátek.

Autor: Redakce NejPřipojení.cz 30.11.2020

Čtvrtý operátor nebude

Ze zveřejněných výsledků je jasné, že pásmo 700 MHz, které by nový celoplošný operátor potřeboval k vybudování sítě, si mezi sebou nakonec vydražila silná trojka T-Mobile, O2 a Vodafone.

Autor: Redakce NejPřipojení.cz 16.11.2020

Elon Musk rozjíždí satelitní internet​

Satelitní internet Starlink, jehož autorem je podnikatel a vynálezce Elon Musk, už má své první uživatele.


Autor: Redakce NejPřipojení.cz 2.11.2020

Konspirační teorie kolem 5G rozjíždí obchod se strachem

Poplašné zprávy o tom, že 5G sítě mohou být škodlivé lidskému zdraví, se s nástupem superrychlého internetu objevují na sociálních sítích a ve virtuálních médích v poměrně pravidelných intervalech. 

Autor: Redakce NejPřipojení.cz 12.10.2020

solus

Jak získat internet, když jsem v SOLUSU?

Získat „status“ dlužníka či neplatiče není v dnešní době nijak složitá věc. Člověk se dostane do rejstříku SOLUS celkem snadno. V mnoha případech si tak znepříjemní život kvůli banální částce nebo opomenutí. 

Autor: Redakce NejPřipojení.cz 1.6.2020

zoek2020

Novela zákona o elektronických komunikacích

Je potřeba zdůraznit, že se nejedná pouze o změny v oblasti mobilních volání, ale také v oblasti poskytování služeb internetu. 


Autor: Redakce NejPřipojení.cz 28.3.2020

1.4.2020 zaniká značka UPC

1.4. zaniká značka UPC

Symbol kabelového internetu a televize, společnost UPC, začátkem dubna oficiálně končí na českém trhu. Už 1. srpna loňského roku odstartovalo slučování UPC a Vodafonu a za čtrnáct dní bude jejich fůze oficiálně dokončená.

Autor: Redakce NejPřipojení.cz 16.3.2020

konec úvazků

1.4.2020 celoplošný konec úvazků!

1.4.2020 vejde v platnost novela zákona, která zamezí pokutování zákazníků za předčasné ukončení smluv.


Autor: Redakce NejPřipojení.cz 3.2.2020