Novela zákona o elektronických komunikacích

Na internetu je k dohledání spousta článků na toto téma, jejich čtení je však podmíněno plně se soustředit na jejich čtení, jako by některé byly psány cizím jazykem.

 

28. 11. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 311/2019 Sb.

Je potřeba zdůraznit, že se nejedná pouze o změny v oblasti mobilních volání, ale také v oblasti poskytování služeb internetu. V různých diskuzích jsem narazil i na tuto otázku. Zákon totiž na první pohled působí dojmem, že se jedná pouze o změny u operátorů „velké trojky“ v rámci volání.

Nejedná. Protože NejPřipojení.cz poskytuje především internet, tento článek bude zaměřen primárně tímto směrem.

V tomto článku se pokusíme co nejjednodušeji rozebrat novelu zákona, který se dotkne všech. Tedy bez výjimky jak rezidentů, tak OSVČ. Dříve tento zákon pamatoval jen na ochranu spotřebitele rezidenta. Pro s.r.o. a akciovky platí obchodní zákon, závazky se stále budou uplatňovat dál. NejPřipojení.cz ale služby sjednává pouze bez závazku a to pro všechny. Tedy i akciovky a s.r.o. Již při minulé úpravě zákona se někteří poskytovatelé snažili toto tak trochu obejít nebo využít hry se slovy, jinak řečeno vykládali si novelu zákona po svém. Kupříkladu T-Mobile chtěl klientce účtovat pokutu 50% do konce závazku oproti novelizaci ve výši 20%, protože novelizace umožňovala přechodné období 6 měsíců od data účinnosti. Toto přechodné období však bylo dáno pro možnost úpravy všeobecných obchodních podmínek, nikoli pro to, aby poskytovatel „natahoval“ hranici účinnosti na dalšího půl roku. V rozdílu sice šlo o necelých 500,-Kč, ale nechat to být, kdo ví, kolika klientů by se to nakonec dotklo. Vtipné je, že stížnost na Ústavní soud podal sám T-Mobile. Odkaz zde

Trochu mi to připomíná vyjádření, která se v médiích jistou dobu často opakovala: „já jsem to ještě nečetl, nevím, co se tam píše“ nebo „překlad do češtiny jsem ještě neviděla, počkám si na oficiální verzi“ atd…

Čas, to je to oč tu běží…

Změna se tedy bude dotýkat opět všech smluv, i těch dříve sjednaných. Je-li pochybnost, obrátit se lze i na ústavní soud. To je pochopitelně zbytečné, operátoři znovu nebudou opakovat stejnou chybu a s nařízením zákona jsou již dávno obeznámeni. Zažili jsme pochopitelně už mnohokrát situaci, kdy ještě před měsícem při volání klientů na nejmenované poskytovatele z „velké trojky“ tvrdili, že o ničem ještě nevědí, nebyli seznámeni atd…. Nicméně ve velké většině nakonec klientovi službu bez sankce ukončili a on mohl přejít k internetu od nás.

Novela byla přijata především s cílem podpořit konkurenci na trhu elektronických komunikací.

Co novela zákona o elektronických komunikacích především přinese nám, uživatelům?

1. Logicky se bude neustále zlepšovat péče o klienta.

V politice je vždy prioritou věnovat klientům (občanům) péči těsně před volbami, národ zapomíná a líbivá politická gesta mají největší dopad těsně před volbami. V telekomunikacích měli operátoři čas dva roky, klienti byli v závazku a dva roky zůstávali, pokud nechtěli platit pokutu. Pochopitelně za dva roky si zvykli a jednání operátorů brali za obecný stav. Nemožnost dovolat se, sankce za pozdní platby (ne vždy vzniklé chybou klienta), nesrozumitelně nebo komplikovaně psané VOP podle nichž „zákazník nemá nikdy pravdu“ jsme brali jako normální.

Klienti budou očekávat různé slevové akce, zlepšení péče a vstřícnost. Nakolik toho skutečně dostanou a co se bude skrývat za slevou by měli znát před podpisem smlouvy.

2. Nebudeme uvázáni na 24 měsíců a víc, pouze na max 3 měsíce.

Budeme vázáni pouze na dobu 3 měsíců od zapojení služby nebo přechodu k novému poskytovateli. Podstatnou otázkou je výklad pojmu „věrnostní období“. Tento pojem je znám především klientům dnes již bývalého UPC, protože 1.4. zaniká značka UPC. Klient UPC má slevu na služby při objednání, bohužel ze stránek není zatím patrno, kolik by služba stála bez věrnostního období, které činí vždy jeden rok. Z novely je zřejmé, že toto klient musí vědět před podpisem smlouvy. Měl by tedy vědět, že služba bude jinak stát o dvě stovky víc.

3. Pokuty za nedodržení závazku se sníží

Pokuta za nedodržení závazku bude ve výši jedné dvacetiny z původní jedné pětiny ze sjednané ceny za služby. Tedy z původních 20% na 5%, ale maximálně v případě, že klient odejde v prvních třech měsících.

Tedy pokud platíte za internet například 500,-Kč/měsíčně, tak jedna pětina je 100 Kč, ale jedna dvacetina je 25 Kč. Dohradit budeme muset pochopitelně i slevu na dotované přístroje, routery, tablety atd… Prostě vše, co se na začátku zdálo jako dobrý nápad.

4. Konec nepříjemného odchodu od původního poskytovatele služeb

Poskytovatele služeb, ke kterému přecházíme můžeme požádat o to, aby za nás odchod od původního operátora zajistil. K tomu zákon určuje údaje, které musíte novému poskytovateli poskytnout. Zatím se toto bude uplatňovat pouze u mobilních služeb, o tom jak toto bude probíhat u pevného internetu na doma se ještě jedná.

V praxi si umím dost dobře představit, jak se bude tzv. retenční oddělení tvářit, když za Vás nový poskytovatel prostě zavolá původnímu a namísto přemlouvání se pouze dohodnou na tom, kdy ke změně dojde. Ostatně, takové přemlouvání by bylo docela vtipné.

„prosím Vás, neberte nám toho klienta, my už se opravdu zlepšíme a jestli nám ho necháte, snížíme mu cenu za služby klidně i o 30 korun a přidáme k tomu TV za korunu“…

…„nechci slevu zadarmo“ známe již od Šimka a Grosmanna z povídky Exkurze do ZOO

Říká se „laciný dvakrát placený“, čili nic není zadarmo.

Zatím Vám s přechodem pomůžeme, poradíme. Na našem webu naleznete také formulář pro podání výpovědi, stačí stáhnout, podepsat a poslat.

Jinak ta úprava je plná pozměňovacích paragrafů, vypuštění různých slov a nahrazení je jinými.

Třeba zde: V § 34 odst. 1 se za slova “si mohl” vkládá slovo “bezplatně”.

5. Srovnávací nástroj od ČTÚ

Dle § 66a úřad zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup bezplatný nezávislý srovnávací nástroj.

Tedy namísto hledání koukneme na stránky ČTÚ a budeme mít jasno a bez reklam a lstí.

 

Tento zákon bude v platnosti už za pár dnů, konkrétně od 1. dubna 2020 a jak se většinou stává, „za pochodu“ budeme získávat zkušenosti a pomalu se budeme učit s tímto novým pracovat.

V NejPřipojení.cz jsme na nové klienty připraveni a těšíme se. 😊

Autor: Redakce NejPřipojení.cz 28.3.2020

konec úvazků

1.4.2020 celoplošný konec úvazků!

1.4.2020 vejde v platnost novela zákona, která zamezí pokutování zákazníků za předčasné ukončení smluv.Autor: Redakce NejPřipojení.cz 3.2.2020

1 Gb/s do sedmi let!

Existence Gbit sítí - CETIN

Gigabit optikou až do domu pro milion domácností?Autor: Redakce NejPřipojení.cz 21.10.2019

Akvizice UPC

Akvizice UPC Česká republika

Novým majitelem UPC Česká republika s.r.o. se stává Vodafone a od 1.8.2019 přebírá jejich aktivity.


Autor: Redakce NejPřipojení.cz 13.8.2019

5G

Internet 5G

Pravda nebo klamání spotřebitele internetového připojení?Autor: Šimon Čecháček C-NET.solutions 16.6.2019

Akvizice Lemo internet

Akvizice Lemo Internet a.s.

Novým akcionářem Lemo internet a.s. se stal T-Mobile Czech Republic a.sAutor: Redakce NejPřipojení.cz 2.6.2019