Jak získat internet, když mám exekuce?

Vratná kauce 1000 Kč 

Dříve se používalo jako synonymum pro popravy. Stačí si vzpomenout na staroměstskou exekuci takzvaných 27 českých pánů, od které 21. června letošního roku uplynula přesně čtyři století. Ani dnes toto slovo neznačí příjemný čin. Naopak. Pojmenovává událost, o které nechcete, aby vás někdy v životě potkala. Exekuce. Zabavení majetku. Přicházejí na řadu, když lidé neplatí své dluhy, závazky. Dokáží přinést komplikace i pomoc. Podle toho, jestli jste dlužník nebo věřitel. Jak je to ale s exekucemi v souvislosti s internetovým připojením? Přesněji, s pořízením připojení k internetu?

Úvodem, co to vlastně exekuce znamená. Jak jsme již uvedli výše v tomto textu, v minulosti, kdy na českém území platil trest smrti, se tento výraz používal pro popravu. Chápat ho lze i jako synonymum obecně pro trest, potrestání.

Soud, exekutoři, věřitelé

Když se „exekuce“ řekne dnes, myslí se tím zabavení nějakého majetku. Osoby, které exekuci provádějí, se nazývají exekutoři. Organizací, která exekutory sdružuje, je pak Exekutorská komora České republiky.

 

Ta na svém webu vysvětluje, že exekuci nemusí provádět pouze exekutoři. Může to být také soud nebo obecní, krajský, případně finanční úřad. O smyslu exekuce komora poznamenává, že nejčastěji se jedná o vymožení peněžitého dluhu.

 

Vznik exekučního řízení pak objasňuje bývalý prezident a nynější předseda kontrolní komise exekutorské komory Jiří Prošek. „Nutnou příčinou každé exekuce je dluh, nejčastěji peněžitého charakteru. Před samotným prováděním exekuce však probíhají celkem dvě soudní kolečka. V prvním řízení soud zkoumá, zda dluh opravdu existuje a stanovuje, do kdy má být dlužníkem uhrazen. Pokud dlužník rozhodnutí soudu ignoruje, může se věřitel obrátit na soud podruhé a požádat ho, aby nařídil exekuci.“

 

Exekutor koná podle rozhodnutí soudu. Jakákoliv exekuce se však neobejde bez věřitele. Bez osoby, ať už fyzické (konkrétního člověka) nebo právnické (firmy), které někdo něco dluží. „Právě věřitel je jediný, kdo může rozhodnout o osudu dluhu, respektive dlužníka. Jestliže dříve věřitelé nad menšími pohledávkami mávli rukou, dnes si to nemohou dovolit, neboť sami čelí finančním těžkostem,“ komentuje Prošek.

Poradna: čtyři fáze exekuce

Jak exekuční řízení probíhá? Předem je nutné zmínit, že je mnohem podrobnější a složitější, než jak je o něm pojednáváno v tomto textu.

 

Podle právní poradny Iuridicum Remedium se dá exekuční řízení rozdělit do čtyř fází – návrhu na nařízení exekuce, nařízení exekuce, provádění exekuce a skončení exekuce. „Netrpí-li návrh (na nařízení exekuce – pozn. aut) nějakými nedostatky, vydá soud do 15 dnů pověření k provedení výkonu rozhodnutí exekucí. Toto rozhodnutí se nedoručuje účastníkům řízení – ani oprávněnému (věřiteli – pozn. aut) ani povinnému (dlužníkovi; případně blízké osobě dlužníka, jejíž majetek může být exekucí také postižen – např. manželce dlužníka – pozn. aut). Exekutor nejpozději do 15 dnů od doručení pověření zašle oprávněnému oznámení o zahájení exekuce,“ píše v článku na webových stránkách poradny z prosince 2016 Aneta Dlabolová.

 

Dlužníkovi exekutor odešle vyrozumění o exekuci. Po jeho doručení nesmí dlužník podle Dlabolové nakládat se svým majetkem. „Výjimkou je běžná obchodní a provozní činnost, na kterou se zákaz nevztahuje, uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má povinný vyživovací povinnost (manželka, děti) a udržování a běžná správa majetku,“ doplňuje.

 

Způsoby, jak je exekuce prováděna, ošetřuje zákon. O způsobu provedení exekuce pak rozhoduje exekutor. Exekuce vedená kvůli peněžité sumě se může provést například srážkami ze mzdy a jiných příjmů dlužníka, prodejem movitého a nemovitého majetku nebo pozastaveném řidičského oprávnění. U vymáhání jiných věcí, než jsou peníze, může exekutor přistoupit k použití vyklizení, odebrání věci či rozdělení společné věci.

 

Konec exekučního řízení nastává upuštěním od exekuce (pokud dlužník splní své povinnost nad rámec exekučního příkazu), úspěšným vynucením povinnosti dlužníka nebo i zamítnutím návrhu na samotné nařízení exekuce. „Provedením a zastavením exekuce zanikají účinky všech vydaných exekučních příkazů a povinný je opět oprávněn neomezeně nakládat se svým majetkem. Po skončení exekuce podle splněním vymáhané povinnosti zašle exekutor oznámení o skončení exekuce všem orgánům a osobám, které ve svých evidencích vedou poznámku o probíhající exekuci anebo kterým byla v exekuci uložena nějaká povinnost. Účastníkům řízení, tedy zejména věřiteli a povinnému, se oznámení zasílá na žádost,“ konstatuje na webu Iuridicum Remedium Aneta Dlabolová.

Velcí operátoři a jejich postoj k exekucím

Jak se k exekucím staví poskytovatelé internetového připojení? Podívali jsme se do všeobecných obchodních podmínek operátorů z takzvané velké trojky – O2, Vodafonu a T-Mobilu.

 

U O2 nás zadání slova „exekuce“ do vyhledávače zavede k bodu 3.8 a jeho podbodu číslo 5. Ten říká, že „O2 smlouvu neuzavře, když osoba mající zájem o uzavření, případně její zástupce, vstoupila do likvidace, byla u ní zavedena nucená správa, probíhá u ní insolvenční řízení, byl zamítnut návrh na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku, porušila povinnosti podle § 122 odst. 2 insolvenčního zákona během soudem prohlášeného moratoria nebo byl u ní zahájen výkon rozhodnutí (exekuce) prodejem podniku“.

 

Vodafone uvádí, že smlouvu může vypovědět, „je-li proti vám zahájeno insolvenční řízení nebo byla zahájena exekuce na váš majetek“. Exekuce může být také důvodem omezení či přerušení poskytování služeb (částečného či úplného) bez předchozího informování. A sice za předpokladu, že „vznikne důvodná obava, že nebudete hradit své závazky ze smlouvy řádně a včas (např. (z důvodu – pozn. aut.) zahájení insolvenčního řízení, exekuce na váš majetek)“.

 

V podmínkách T-Mobilu se bodě 2.6.1 hovoří o tom, „že operátor může ukončit kteroukoliv Vaši smlouvu písemnou výpovědí s výpovědní dobou 30 dnů ode dne jejího doručení na Vaši adresu nebo doručení do schránky T-Box (podle toho, co nastane později), je-li vůči Vaší osobě nařízena exekuce“.

Jak si tedy poradit?

Náš s prostředím telekomunikací dobře obeznámený zdroj nám sice řekl, že pro případ exekuce vyžadují někteří velcí operátoři u smlouvy o poskytování připojení k internetu zaplacení kauce ve výší od dvou do deseti tisíc korun. Ve všeobecných obchodních podmínkách operátorů takzvané velké trojky jsme však informaci o těchto kaucích nenašli.

 

Řešení tu ale přesto je.

Připojení k internetu po pevné lince od NejPřipojení

Vzhledem k počátečním nákladům musíme být také obezřetní, ale rozhodli jsme se vyžadovat nejmenší možnou výši vratné kauce, která u nás činí pouze 1000 Kč. Největší výhodou je obrovská dostupnost napříč celou republikou, takže Vás umíme připojit takřka kdekoliv. Vybírat můžete z následujících tarifů:

Nejlevnější

20/2 Mb/s

447,-
 • Bez úvazku

Nejoblíbenější

50/5 Mb/s

497,-
 • Bez úvazku

Nejrychlejší

100/10 Mb/s

597,-
 • Bez úvazku

Nejrychlejší2

250/25 Mb/s

747,-
 • Bez úvazku

Autor: Petr Komárek, Redakce NejPřipojení.cz 28.6.2021

Ověřte si dostupnost na Vaší adrese!


  Nemáme rádi spam a budeme respektovat Vaše soukromí! 🙂

  Odesláním kontaktního formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů podle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR za účelem poskytnutí služeb elektronických komunikací.

  Pozor na Vánoční dárky operátorů!

  Vánoce jsou za dveřmi a operátoři se už nějakou dobu předhání v tom, který z nich připravil pro klienty lepší nabídku. Můžeme tedy poměrně jednoduše zjistit, kdo svým klientům skutečně nachystal nějaké výhody a kdo se snaží zákazníka pouze nalákat a udržet pomocí splátek.

  Autor: Redakce NejPřipojení.cz 30.11.2020

  Čtvrtý operátor nebude

  Ze zveřejněných výsledků je jasné, že pásmo 700 MHz, které by nový celoplošný operátor potřeboval k vybudování sítě, si mezi sebou nakonec vydražila silná trojka T-Mobile, O2 a Vodafone.

  Autor: Redakce NejPřipojení.cz 16.11.2020

  Elon Musk rozjíždí satelitní internet​

  Satelitní internet Starlink, jehož autorem je podnikatel a vynálezce Elon Musk, už má své první uživatele.


  Autor: Redakce NejPřipojení.cz 2.11.2020

  Konspirační teorie kolem 5G rozjíždí obchod se strachem

  Poplašné zprávy o tom, že 5G sítě mohou být škodlivé lidskému zdraví, se s nástupem superrychlého internetu objevují na sociálních sítích a ve virtuálních médích v poměrně pravidelných intervalech. 

  Autor: Redakce NejPřipojení.cz 12.10.2020

  solus

  Jak získat internet, když jsem v SOLUSU?

  Získat „status“ dlužníka či neplatiče není v dnešní době nijak složitá věc. Člověk se dostane do rejstříku SOLUS celkem snadno. V mnoha případech si tak znepříjemní život kvůli banální částce nebo opomenutí. 

  Autor: Redakce NejPřipojení.cz 1.6.2020

  zoek2020

  Novela zákona o elektronických komunikacích

  Je potřeba zdůraznit, že se nejedná pouze o změny v oblasti mobilních volání, ale také v oblasti poskytování služeb internetu. 


  Autor: Redakce NejPřipojení.cz 28.3.2020

  1.4.2020 zaniká značka UPC

  1.4. zaniká značka UPC

  Symbol kabelového internetu a televize, společnost UPC, začátkem dubna oficiálně končí na českém trhu. Už 1. srpna loňského roku odstartovalo slučování UPC a Vodafonu a za čtrnáct dní bude jejich fůze oficiálně dokončená.

  Autor: Redakce NejPřipojení.cz 16.3.2020

  konec úvazků

  1.4.2020 celoplošný konec úvazků!

  1.4.2020 vejde v platnost novela zákona, která zamezí pokutování zákazníků za předčasné ukončení smluv.


  Autor: Redakce NejPřipojení.cz 3.2.2020