Vše, co jste chtěli vědět o 5G

Skutečně potřebujeme v České republice 5G sítě? Co přinesou běžným uživatelům a mohou být nějakým způsobem škodlivé pro naše zdraví? Tyto a řadu dalších otázek se pokusili zodpovědět odborníci na konferenci na téma 5G sítě, která proběhla před několika dny. My vám přinášíme to nejzajímavější, co zde účastníci probírali.

Sítě páté generace u nás

I když se o rozvoji 5G sítí mluví občas jako o revoluci, odborníci na samotné konferenci se tyto přehnaně optimistické vize snažili spíše krotit. Nezávislý konzultant v oblasti telekomunikací Ondřej Malý popsal rozmach 5G spíše jako postupnou modernizaci mobilních sítí. „Hodně se mluví o tom, že Evropa v 5G zaostává za Asií, není ale úplně jasné, zda tím něco ztrácíme. Debata, která se vede, není o tom, jaký vlastně bude mít 5G přínos pro koncové zákazníky a operátory. Řeší se, kdo bude mít první anténu na domě, což je samozřejmě špatně. Je třeba si uvědomit, že nejde o revoluci, není to technologie, která všechno nahradí. Je to jen další G,“ okomentoval poměrně skepticky situaci kolem 5G sítí Ondřej Malý.
Jako zásadní se podle něj jeví především to, že 5G sítě budou součástí infrastruktury pro digitalizaci průmyslu. V rámci průmyslových aplikací bude možné technologie sítě 5G využít k zajištění velmi spolehlivého internetového připojení vzduchem.
Pokud jde o samotné operátory, předpokládají odborníci spíše to, že se do masového nasazování 5G nijak zbrkle nepoženou. Technologie 5G jsou sice zásadním krokem vpřed, zároveň však nejsou vůbec levné a na jejich rozmach bude mít vliv i to, jaké podmínky poskytovatelům internetu nastaví stát. Od něj účastníci konference očekávají například lepší obchodně motivační podmínky nebo vhodné nastavení podmínek aukce frekvencí pro 5G.
Problém s 5G popsal Ondřej Malý v obrovské finanční zátěži, která na operátory padá. Kromě samotného vydražení pásem je čekají ještě náklady na vybudování 5G infrastruktury. Zároveň je třeba počítat i s tím, že návratnost těchto investic se protahuje. Obdobný problém se však pravidelně opakuje, jelikož do stejné situace se dostali poskytovatelé internetu i při příchodu 3G a 4G. Novinkou v případě 5G jsou však hoaxy o škodlivosti 5G sítí.

5G a bezpečnost

Důležitou výhodou 5G je to, že umožňuje provoz služeb na tzv. Edge Cloudu. Jelikož jednotlivé služby mohou běžet na kraji sítě, je možné spouštět rychlejší procesy a lépe reagovat. Díky vzniklé virtualizované softwarové architektuře je snadnější třeba i sdílení fyzických vysílačů mezi jednotlivými operátory.

Ke koncovému zákazníkovi se tak dostane konkrétní řešení, kterým může být například rodičovská kontrola, jež umožňuje rozlišit každé jednotlivé zařízení a nastavit si pro ně konkrétní pravidla týkající se například navštívených stránek. „Už dnes uživatelé začínají uvažovat o tom, jak některé aplikace, které nám nyní běží v telefonu, přesunout například částečně přímo do sítě“, uvedl ve svém příspěvku na konferenci Filip Chytrý ze společnosti Avast.

Elektromagnetické pole generované 5G sítěmi

O tom, jakým způsobem nebo zda vůbec může být rozvoj 5G sítě škodlivý pro lidské zdraví, se v uplynulých měsících diskutovalo velmi horlivě. Zda tato tvrzení mohou vycházet z reálného základu, rozebíral profesor Jan Vrba z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. „Z fyzikálního hlediska jsou fobie lidí z negativních účinků elektromagnetického pole na naše tělo naprosto neopodstatněné. Hledáme, zkoumáme, ale nenašlo se nic, co by mohlo budit obavy,“ uvedl na začátku svého projevu profesor Jan Vrba.

Ten zde také vysvětlil, že v případě elektromagnetického pole způsobeného radiovými vysílači se jedná o EM pole na tzv. neionizující části frekvenčního spektra. To nemůže narušovat biologickou strukturu hmoty, protože na to nemá dostatečnou energii. Pro příklad uvedl profesor Vrba, že stejným typem záření je i normální světlo. Naopak rádiové záření pro přenos signálu mobilní sítě nebo televize má dokonce frekvenci ještě mnohem nižší. Pro člověka může být nebezpečné až ionizující záření, jež má daleko vyšší frekvenci, než záření ve viditelném spektru. To je například rentgenové záření nebo kosmické záření, před nímž život na planetě chrání zemská atmosféra.

Má-li elektromagnetické pole vysokou intenzitu, uvědomí si ho lidé jako tepelný vjem. Tyto tepelné účinky EM pole nachází své využití například v medicíně při léčbě různých nádorových onemocnění. Pokud je však řeč o 5G či jiných radiových vysílačích, točí se celá problematika kolem možných netepelných účinků mnohem slabších elektromagnetických polí. V souvislosti s tím proběhla podle profesora Vrby celá řada výzkumů i pokusů na zvířatech. Vědecké zkoumání trvá už několik desítek let a vznikla z něj již spousta výstupů a tisíce prací. Ani z jedné vědecky podložené zprávy však podle Vrby nevychází důvod, který by vedl k tomu, že by se lidé měli začít obávat radiových vysílačů.

Oprávněný strach s možných negativních vlivů se pojí s vyzařovaným výkonem. V souvislosti s jeho navýšením cítí člověk tepelné účinky. Tato problematika je však ošetřena hygienickými normami pro radiové vysílání, jejíž limit je nastavený tak, aby zabránil zvýšení teploty tkáně lidí, kteří se v EM poli pohybují. Limitním výkonem k pociťování tepelných účinků je pak hodnota 4W/kg a například normy pro vysílače ve frekvenční oblasti jednotek gigahertz jsou 10 W/m².

Co se týče toho, jaký výkon vyzařují současné 5G vysílače, popsal profesor Vrba na konferenci své osobní měření, které provedl analyzátorem s izotropní anténou s rozsahem 500 MHz až 6 GHz přímo u vysílače v Praze. Při vzdálenosti pouhé tři metry od vysílače lehce vyčnívalo z tepelného šumu jen pár frekvenčních čar, jež značily vyzařovaný výkon v řádech mikrowattů. Z jeho příspěvku tedy vyplývá, že obavy z budování sítí 5G nejsou z fyzikálního hlediska nijak opodstatněné, jelikož na obdobných frekvencích s podobnými výkony běžně fungují mobilní antény či Wi-Fi nebo televizní vysílání.

Autor: Redakce NejPřipojení.cz 27.7.2020

konec úvazků

1.4.2020 celoplošný konec úvazků!

1.4.2020 vejde v platnost novela zákona, která zamezí pokutování zákazníků za předčasné ukončení smluv.Autor: Redakce NejPřipojení.cz 3.2.2020

1 Gb/s do sedmi let!

Existence Gbit sítí - CETIN

Gigabit optikou až do domu pro milion domácností?Autor: Redakce NejPřipojení.cz 21.10.2019

Akvizice UPC

Akvizice UPC Česká republika

Novým majitelem UPC Česká republika s.r.o. se stává Vodafone a od 1.8.2019 přebírá jejich aktivity.


Autor: Redakce NejPřipojení.cz 13.8.2019

5G

Internet 5G

Pravda nebo klamání spotřebitele internetového připojení?Autor: Šimon Čecháček C-NET.solutions 16.6.2019

Akvizice Lemo internet

Akvizice Lemo Internet a.s.

Novým akcionářem Lemo internet a.s. se stal T-Mobile Czech Republic a.sAutor: Redakce NejPřipojení.cz 2.6.2019