ČTÚ referuje o sporu o data i nevyžádaných hovorech

První prázdninová Monitorovací zpráva visí od druhé poloviny července na webových stránkách Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Instituce v něm informuje o rozhodnutí vlastní Rady, která posuzovala spor mezi T-Mobilem a společností Český bezdrát. Radní potvrdili březnový verdikt své předsedkyně Hany Továrkové a rozklad, který T-Mobile v případu podal, zamítla. Operátor tak Českému bezdrátu musí snížit velkoobchodní cenu, za níž mu prodává mobilní data. ČTÚ ve zprávě řeší také nevyžádané marketingové hovory. V poslední době totiž zaregistroval více stížností týkajících se právě této často nepříjemné záležitosti, s níž má alespoň nějakou zkušenost většina obyvatel České republiky.

Na úvod malá poznámka z oboru žurnalistiky.

 

Sporu T-Mobilu (přesněji T-Mobilu Czech Republic) a Českého bezdrátu věnuje ČTÚ ve svém periodiku velkou pozornost. Jak jinak si také vysvětlit, že zprávě na toto téma vyčlenil prostor na titulní straně. Zde je text na umístěn jako takzvaný „otvírák“. V novinářské hantýrce se tímto výrazem označuje text, který je na novinové straně dominantní. Text o kauze z oblasti telekomunikací na straně 1 nicméně nekončí a jeho druhá polovina je „přelita“ (přemístěna) na stranu 2. Tento jev není u otvíracích článků na „titulkách“ ničím neobvyklým a v novinářské praxi se s ním lze běžně setkat.

Konkurenční handicap

T-Mobile, jeden z operátorů takzvané velké trojky (kam patří ještě Vodafone a O2), musí pro Český bezdrát snížit velkoobchodní cenu dat o čtyřicet jedna procent. Proti rozhodnutí Rady ČTÚ není – na rozdíl od rozhodnutí předsedkyně Rady – možné podat odvolání.

 

Český bezdrát s T-Mobilem v roce 2015 uzavřel smlouvu o propojení, včetně datového propojení na mobilní služby. Poté se však začal rozvíjet trh s mobilními daty cílící na koncové zákazníky. Velkoobchodní ceny dat to ale neovlivnilo, podle jednatele Českého bezdrátu Petra Benýška „zůstaly zamrzlé“. Za největší problém označil předloňské léto, kdy operátoři začali klientům předkládat nabídky na neomezené datové tarify. Český bezdrát tomu nedokázal konkurovat. Důvodem bylo, že zákazník využívající neomezený tarif přenese velké množství dat, přičemž společnost musela data nakupovat po megabitech za čtyři až pět let starou cenu.

 

Její návrh na dohodu o snížení velkoobchodní ceny mobilních dat T-Mobile odmítl. Proto se v prosinci 2019 obrátila na ČTÚ, kterému podala první návrh na rozhodnutí o ceně. Chtěla, aby úřad rozhodl podle paragrafu 127 zákona o elektronických komunikacích. Ten se vztahuje k rozhodování sporů mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti.

Jednatel Českého bezdrátu: O ceně se reálně nikdy nejednalo

V jeho prvním odstavci se píše, že takové spory spadají pod rozhodovací pravomoc předsedy Rady (ČTÚ), „pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě“. ČTÚ si obě strany sporu pozval do svého pražského sídla. Po dvouhodinovém jednání, které podle Benýška fakticky vypadalo jako hádka, usoudil, že se Český bezdrát a T-Mobile skutečně nedokáží dohodnout. Z tohoto důvodu stanovil dobu čtyř měsíců na dohadovací řízení.

 

S nástupem pandemie koronaviru v březnu 2020 se jednání v kauze přesunula do online prostředí. Benýšek řekl, že se takto konala ve dvou případech. Český bezdrát na nich argumentoval velkoobchodními cenami mobilních dat v sousedním Rakousku. „S rakouským modelem přišel na prvním jednání sám T-Mobile. Vzali jsme to za své a spočítali to. Výsledek byl podobný ceně za velkoobchodní data, kterou jsme navrhovali,“ sdělil jednatel Českého bezdrátu v květnovém rozhovoru pro náš web. Reakce v podobě protinávrhu ceny ovšem ze strany T-Mobilu podle jeho slov nikdy nepřišla. „O ceně se reálně nikdy nejednalo.“

Rozhodnutí předsedkyně je správné a zákonné, usnesla se Rada

Letos v březnu rozhodla Hana Továrková ve prospěch Českého bezdrátu. Šéfka Rady ČTÚ shledala, že T-Mobile odmítnutím dohody se společností o snížení velkoobchodní ceny dat zároveň odmítl narovnat tržní prostředí. Tím porušil zásadu poctivosti – obecnou zásahu občanského práva.

 

T-Mobile proti verdiktu podal rozklad. Namítal, že ČTÚ nerozhodl podle znění zákona o elektronických komunikacích, ale na základě občanského zákoníku. Tím podle operátora překročil své pravomoci.

 

Rozhodnout tak musel orgán druhého stupně, což byla v tomto případě Rada ČTÚ. Radní postup předsedkyně Továrkové potvrdili jako správný, jejich rozhodnutí nabylo právní moci ve druhé polovině června. „Po posouzení napadeného rozhodnutí z hlediska souladu s právními předpisy, jakož i z hlediska jeho správnosti přezkoumané v  rozsahu rozkladových námitek, dospěl správní orgán II. stupně k závěru, že napadené rozhodnutí je správné a zákonné a  rozklad podaný odpůrcem je nedůvodný,“ uvádí se ve verdiktu.

Jak na obtěžující hovory?

V reakci na množící se stížnosti na nevyžádané marketingové hovory pak telekomunikační úřad zkoumal, zda se volající nedopustili přestupků proti znění zákona o elektronických komunikacích. Po podrobnějším studiu několika případů nicméně dospěl k závěru, že ke spáchání přestupků nedošlo. Spotřebitelé totiž neměli svá telefonní čísla zanesena ve veřejném účastnickém seznamu. Pokud by je tam měli, naplnil by se podle telekomunikačního úřadu jeden z předpokladů, za kterých by se nevyžádané marketingové hovory daly u volajících posoudit jako přestupek.

 

Spotřebitelům pak úřad radí, jak se nevyžádaných obchodních nabídek mohou zbavit. V prvé řadě by měli kontaktovat subjekt, který jim poskytuje telefonní služby. Následně by měli vznést žádost o uvedení svých osobních údajů, včetně telefonního čísla, do veřejného účastnického seznamu. Důležité přitom je, aby u těchto jejich údajů došlo v seznamu k vyznačení zákazu marketingu. Poskytovatel telefonních služeb by pak měl zajistit, aby bylo žádosti spotřebitele vyhověno.

 

V parlamentu se před nedávnem projednávala novela zákona o elektronických komunikacích. Podle ní by spotřebitel musel s hovory za účelem marketingu výslovně souhlasit a jeho souhlas by se musel nacházet přímo ve veřejném účastnickém seznamu. V opačném případě by dotyčný dával najevo, že si marketingové hovory nepřeje, jsou pro něj nevyžádané a obtěžují jej.

Novela ovšem ve druhé polovině července neprošla horní parlamentní komorou – senátem. S pozměňovacími návrhy se tak vrátila do dolní komory – poslanecké sněmovny.

Autor: Petr Komárek, Redakce NejPřipojení.cz 16.8.2021

Pozor na neoficiální aplikace! Které to jsou?

Pozor na neoficiální aplikace! Které to jsou?

Ze shrnutí vyplývá, že během šestého kalendářního měsíce – tedy června – představovaly riziko především stalkerwares a malwares.


Autor: Redakce NejPřipojení.cz 2.8.2021

exekuce

Jak získat internet, když mám exekuce?

Jak je to ale s exekucemi v souvislosti s internetovým připojením? Přesněji, s pořízením připojení k internetu?


Autor: Redakce NejPřipojení.cz 19.7.2021

detska pornografie

Nové opatření proti šíření dětské pornografie

“Všechny naše osobní elektronické zprávy tak budou kontrolovány, zda náhodou neobsahují podezřelý obsah”, upozorňuje Marcel Kolaja z Pirátů, který byl PROTI.


Autor: Redakce NejPřipojení.cz 12.7.2021

speedtest

Jak si správně změřit rychlost internetu?

Vánoční svátky jsou za námi a řada lidí našla pod stromečkem nový notebook, stolní počítač, mobil nebo tablet. Pokud dárek splnil očekávání, ale kvůli kvalitě internetového připojení už s ním taková zábava není, je potřeba zjistit, kde může být problém.

Autor: Redakce NejPřipojení.cz 28.12.2020

Konspirační teorie kolem 5G rozjíždí obchod se strachem

Poplašné zprávy o tom, že 5G sítě mohou být škodlivé lidskému zdraví, se s nástupem superrychlého internetu objevují na sociálních sítích a ve virtuálních médích v poměrně pravidelných intervalech. 

Autor: Redakce NejPřipojení.cz 12.10.2020

solus

Jak získat internet, když jsem v SOLUSU?

Získat „status“ dlužníka či neplatiče není v dnešní době nijak složitá věc. Člověk se dostane do rejstříku SOLUS celkem snadno. V mnoha případech si tak znepříjemní život kvůli banální částce nebo opomenutí. 

Autor: Redakce NejPřipojení.cz 1.6.2020

konec úvazků

1.4.2020 celoplošný konec úvazků!

1.4.2020 vejde v platnost novela zákona, která zamezí pokutování zákazníků za předčasné ukončení smluv.


Autor: Redakce NejPřipojení.cz 3.2.2020