Co přinese novela ZEK 1.1.2022?

Od začátku roku 2022 začne v České republice platit novela zákona o elektronických komunikacích, kterou v září schválili poslanci, a podepsal prezident. Do Sbírky zákonů se promítla 18. října. Mimo jiné obsahuje ošetření služby připojení k internetu či zásadní změnu u takzvaných nevyžádaných marketingových hovorů. V monitorovací zprávě za měsíc listopad o ní informoval Český telekomunikační úřad (ČTÚ).

„ČTÚ o schválení novely zákona usiloval dlouhodobě,“ prohlásila v tiskové zprávě šéfka instituce Hana Továrková. Kladné stanovisko zákonodárců by podle ní mělo umožnit dynamický rozvoj oboru elektronických komunikací. Nových práv budou moci využívat nejen spotřebitelé, doplnila Továrková.

 

První problematikou, kterou se novela zákona zabývá, je takzvaná přenositelnost poskytovatele služby. Pokud bude zákazník chtít, má právo změnit soukromníka či společnost, která mu dodává připojení k internetu. Původní a nová služba na sebe přitom musejí navazovat. Zákon v tomto případě hovoří o „zajištění kontinuity poskytovaných služeb, pokud je to technicky možné“. Oba poskytovatelé internetového připojení tak při přesunu zákazníka musejí spolupracovat.

 

Než klient začne využívat službu nového poskytovatele, internet mu zajišťuje subjekt, který se rozhodl opustit. Přerušení poskytování služby připojení k internetu může v této situaci trvat maximálně jeden pracovní den. Déle ne.

Správně sepsaná žádost

Zákazník musí nejprve vytvořit žádost o změnu poskytovatele internetového připojení. Ještě než ji adresuje nově vybranému poskytovateli, měl by se přesvědčit, že v dokumentu uvedl několik nutných náležitostí. Jde o vlastní identifikační údaje, identifikační údaje původního poskytovatele či konkrétní službu, kterou si klient přeje změnit. Opomenout nesmí ani den, kdy má ke změně poskytovatelů dojít, a na ověřovací kód vydaný původním poskytovatelem.

 

Telekomunikační úřad pak chystá návrh vyhlášky určené podnikatelům poskytujícím internetové připojení. Vyhláška pro ně stanoví technické a organizační podmínky, související s přesunem zákazníka od jednoho subjektu ke druhému. „Například určí lhůty pro provedení jednotlivých kroků při změně poskytovatele internetového připojení,“ sdělil úřad. Nevyloučil ani možnost dohody mezi podnikatelem a klientem o pozdějším datu změny poskytovatele. Dodržování povinností bude následně kontrolovat a případná porušení pokutovat.

 

Novela zákona se dále zaměřuje na kvalitnější podporu osob, které jsou zdravotně postižené či pobírají nízké příjmy. Obě skupiny občanů budou moci na telekomunikační služby uplatnit slevu. Zatímco u první z těchto skupin jde o zachování zvýhodnění z dřívějška, druhé zákon ulehčí nově.

Rádiová revoluce i povinné informace

Rádia v autech kategorie M si zase budou muset poradit s digitálním rozhlasovým vysíláním. To se dočkalo zákonné podpory, posluchači na oplátku dostanou pestřejší nabídku rozhlasových stanic s jejich programy.

 

Úprava zákona o elektronických komunikacích řeší také informační povinnost ze strany poskytovatelů telekomunikačních služeb vůči zákazníkům. Povinnost souvisí se třemi druhy období – před uzavřením smlouvy mezi poskytovatelem a klientem, během jejího uzavírání a v průběhu jejího trvání.

 

Mezi informace, které je ze strany podnikatele nutné poskytnout zákazníkovi, patří údaje o poskytovateli, stěžejní znaky jím poskytované služby nebo údaje o cenách placených zákazníkem v souvislosti s poskytováním služby. Uživatelům se zdravotním postižením pak poskytovatelé musejí sdělit, v jakém rozsahu se jich koncové produkty a služby dotýkají.

 

Znění novely zákona by zároveň mělo usnadnit zavádění sítí s vysokorychlostním internetem do domácností. „Jde například o možnost podélného umístění vedení inženýrských sítí včetně kabelovodů v pozemních komunikacích a snadnější překládku,“ napsal ČTÚ.

 

Schválená legislativa zahrnuje rovněž problematiku marketingových hovorů. Ty jsou pro řadu majitelů mobilních telefonů obtěžující či unavující. Volající má podobu telefonního čísla, které adresát hovoru nikdy předtím neviděl ani o něm neslyšel. Pokud volaný nabídku volajícího na produkt nebo službu odmítne, po určité době je kontaktován znovu. Tentokrát jinou osobou, kterou ale s předchozím volajícím zpravidla spojuje stejný zaměstnavatel.

Obrat o 180 stupňů

„Spotřebitelé se setkávají i s telefonickým vnucováním smluv o dodávkách energií či účasti v energetických aukcích. Jejich podstatou je souhlas s přihláškou do aukce, v níž má být vybrán nejvýhodnější dodavatel energií. Aukce se však často nekoná. Prodejce za vás jakožto zprostředkovatel uzavře na základě plné moci smlouvu o dodávkách energií,“ informoval letos v červnu web dtest.cz.

 

Účinná obrana dosud spočívala v takzvaném veřejném účastnickém seznamu. V něm se majitel daného telefonního čísla jednak musel nacházet, jednak tam musel mít výslovně uvedeno, že si nepřeje být kontaktován za účelem marketingových hovorů. V opačném případě jeho kontaktování nic nebránilo. Potvrdil to i telekomunikační úřad, který ve spojitosti s marketingovými hovory prověřoval nejednu stížnost od spotřebitelů.

 

S novelou zákona o elektronických komunikacích přichází výrazná změna. Zápis do veřejného účastnického seznamu jako nezbytná podmínka pro zbavení se marketingových hovorů zmizí. Co však od prvního ledna příštího roku nebude platit především, je potřeba výslovného nesouhlasu s touto praktikou. Naopak spotřebitelé, kteří si marketingové hovory přejí z vlastní vůle nadále řešit, to u telefonního čísla budou muset potvrdit přidáním výslovného souhlasu. Jinak se volající dopouštějí nezákonného jednání. Absence výslovného souhlasu totiž automaticky bude znamenat, že osoba o marketingové hovory nestojí.

Kultivace podnikatelské scény

„Schválená změna zajistí lepší prokazatelnost, a tedy i možnosti trestání případných porušení zákona, čímž jednoznačně dojde k posílení postavení českých spotřebitelů. Nepochybně také nastane určitá kultivace podnikatelského prostředí a jeho narovnání pro společnosti, které dnes daných nepřijatelných praktik nezneužívají,“ řekl v polovině září Lukáš Zelený, který patří mezi členy Rady ČTÚ.

 

S nevyžádanými marketingovými hovory úzce souvisí pojem cold call (česky doslova „chladný hovor“ – pozn. red.). Podle IT slovníku se jedná o telefonát, s nímž volaná osoba dopředu vůbec nepočítá. Předmětem hovoru je pak právě nabídka produktu či služby, nezakládající se na jakémkoliv předešlém zájmu ze strany volaného.  Opakem pojmu cold call je takzvaný warm call, který přichází již na základě předchozí komunikace mezi nabízejícím a potenciálním zákazníkem.

 

O konci nevyžádaných marketingových hovorů jsme podrobněji psali v tomto článku.

coldcall

Nevyžádaným hovorům je od 1.1.2022 konec

Telefonní čísla, která jsme nikdy předtím neviděli. Když vám volají, nevíte, co máte od telefonátu očekávat. A pokud stisknete tlačítko se zeleným sluchátkem nebo se prstem dotknete obdobné ikony na displeji, často jen za několik sekund zavěsíte.

Autor: Redakce NejPřipojení.cz 18.9.2021

Novelu zákona o elektronických komunikacích, jež zohledňuje předpisy Evropské unie, schválila Poslanecká sněmovna v polovině června letošního roku. Návrh putoval do Senátu, který ho v červenci dolní komoře vrátil s pozměňovacími návrhy. Ty ovšem poslanci 15. září přehlasovali, 27. září pak novelu podepsal prezident.

Autor: Petr Komárek, Redakce NejPřipojení.cz 24.11.2021

Pozor na neoficiální aplikace! Které to jsou?

Pozor na neoficiální aplikace! Které to jsou?

Ze shrnutí vyplývá, že během šestého kalendářního měsíce – tedy června – představovaly riziko především stalkerwares a malwares.


Autor: Redakce NejPřipojení.cz 2.8.2021

exekuce

Jak získat internet, když mám exekuce?

Jak je to ale s exekucemi v souvislosti s internetovým připojením? Přesněji, s pořízením připojení k internetu?


Autor: Redakce NejPřipojení.cz 19.7.2021

detska pornografie

Nové opatření proti šíření dětské pornografie

“Všechny naše osobní elektronické zprávy tak budou kontrolovány, zda náhodou neobsahují podezřelý obsah”, upozorňuje Marcel Kolaja z Pirátů, který byl PROTI.


Autor: Redakce NejPřipojení.cz 12.7.2021

speedtest

Jak si správně změřit rychlost internetu?

Vánoční svátky jsou za námi a řada lidí našla pod stromečkem nový notebook, stolní počítač, mobil nebo tablet. Pokud dárek splnil očekávání, ale kvůli kvalitě internetového připojení už s ním taková zábava není, je potřeba zjistit, kde může být problém.

Autor: Redakce NejPřipojení.cz 28.12.2020

Konspirační teorie kolem 5G rozjíždí obchod se strachem

Poplašné zprávy o tom, že 5G sítě mohou být škodlivé lidskému zdraví, se s nástupem superrychlého internetu objevují na sociálních sítích a ve virtuálních médích v poměrně pravidelných intervalech. 

Autor: Redakce NejPřipojení.cz 12.10.2020

solus

Jak získat internet, když jsem v SOLUSU?

Získat „status“ dlužníka či neplatiče není v dnešní době nijak složitá věc. Člověk se dostane do rejstříku SOLUS celkem snadno. V mnoha případech si tak znepříjemní život kvůli banální částce nebo opomenutí. 

Autor: Redakce NejPřipojení.cz 1.6.2020

konec úvazků

1.4.2020 celoplošný konec úvazků!

1.4.2020 vejde v platnost novela zákona, která zamezí pokutování zákazníků za předčasné ukončení smluv.


Autor: Redakce NejPřipojení.cz 3.2.2020