Zákon o elektronických komunikacích čeká velká aktualizace.

Na jeden set-top box nastavíte všechny poskytovatele!

Aktualizace zákona o elektronických komunikacích je za dveřmi a spolu s ní čeká český telekomunikační svět několik zajímavých změn. Rozsáhlá novela má za úkol sjednotit české zákony a evropské regule.  Do budoucna by to mohlo znamenat například to, že vám operátor už nebude moci dodat set-top box, který bude fungovat jen s jeho službou. Ve hře jsou i povinná digitální autorádia a řada dalších novinek.

Evropský kodex pro elektronické komunikace zasahuje do mnoha sfér telekomunikačních oblastí. K těm zásadním patří kupříkladu požadavky na televizní a rozhlasové přijímače. Ty by nově měly zajistit, aby evropští spotřebitelé mohli svá zařízení používat napříč všemi členskými státy Evropské unie.

Na jeden set-top box všechny služby?

V připravované novele se teoreticky uvažuje o tom, že by poskytovatel telekomunikačních služeb neměl dodávat svému klientovi set-top box, na který nastaví pouze svou službu. Ovšem nebude-li k tomu mít konkrétní technické opodstatnění. „Poskytovatel služby šíření digitálního televizního vysílání, který svým koncovým uživatelům poskytuje digitální televizní zařízení, je povinen zajistit, je-li to technicky proveditelné, aby toto digitální televizní zařízení bylo možné použít i u jiných poskytovatelů,“ píše se v chystané novele zákona o elektronických komunikacích.

 

Jedním dechem je však třeba dodat, že to nemusí být až tak jednoduché, jak to vypadá. Proti tomuto znění se vyjádřil například Úřad na ochranu hospodářské soutěže. Ten návrh komentuje jako neurčitý, protože není jasné, zda se tato podmínka vztahuje na zařízení, které klient vlastní nebo i na ta, která jim operátor jen pronajímá.

Zákon povinně nařídí i digitální autorádia

Kodex pro elektronické komunikace myslí ve svých požadavcích i na automobilky. Těm ukládá novou povinnost týkající se autorádií. Ve všech autech, která se prodají poté, co zákon vstoupí v platnost, musí jít naladit digitální zemské rozhlasové vysílání. Analogový příjem však musí fungovat taky. V praxi by se to mělo týkat vozidel, která spadají do kategorie M, tedy osobních aut či autobusů, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje pět tisíc kilogramů.

Šíření programů ve veřejném zájmu

Dalším zajímavým bodem novely jsou také konkrétnější povinnosti pro operátory. Ti budou muset poskytovat stanice, které budou ve veřejném zájmu. Na rozdíl od současné situace by Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vždy po pěti letech zhodnotila, jestli jsou vybrané šířené stanice ještě pořád v kurzu nebo se od jejich vysílání už může upustit. Český telekomunikační úřad by pak operátorům přikázal, že musí programy dál šířit nebo to již není nutné. Přezkoumání po pěti letech je důležité i z toho důvodu, aby povinnosti operátorů odpovídaly vývoji technologií a trhu. Dalším důvodem, proč by operátoři měli šířit vybrané stanice, je také snaha o to, aby zákazníci s jakýmkoli zdravotním handicapem měli snazší přístup k internetu a televizi. Navíc je žádoucí i „podpora služeb televize s internetem a elektronických programových průvodců“. V úpravách zákona, jež se vztahují ke klientům se zdravotním postižením, jde hlavně o to, aby měli handicapovaní zákazníci přístup k informacím z televize a rozhlasu, ať už pro jejich příjem používají jakékoli zařízení.  Tento návrh se však nesetkal s pozitivním ohlasem u Hospodářské komory České republiky. Ta ve své rozsáhlé připomínkové zprávě upozorňuje na „určitou nesrozumitelnost navržené právní úpravy“. Vytýká především to, že není jasně definované, že provozovatelé televizí nemají na webu šířit i vysílání svých konkurentů.

 

„V této souvislosti je vhodné upozornit, že provozovatel vysílání, který zajišťuje dostupnost svého vysílání prostřednictvím internetu, by měl být vyloučen z možnosti, aby jeho program byl povinně šířen jiným podnikatelem prostřednictvím internetu. Jinými slovy, není opodstatnitelné, aby program dostupný na internetu byl povinně šířen prostřednictvím jiného podnikatele – provozovatele internetové televize, který je přímým konkurentem provozovatele televizního vysílání“ komentuje aktualizace zákona o elektronických komunikacích Hospodářská komora České republiky a dodává, že stanice má mít právo šíření kanálů odmítnout.  

 

„Je třeba, aby měl provozovatel televizního vysílání nad obsahem toho vysílání kontrolu a jen on sám rozhodoval o tom, zda a jakým způsobem bude vysílání zpřístupněno veřejnosti,“ doplňuje ve zprávě Hospodářská komora. 

Český rozhlas chce digitální multiplex

V souvislosti s novelou zákona přišel se svými návrhy i Český rozhlas, který chce do kodexu zahrnout požadavek na vyhrazení kmitočtů pro celoplošný DAB+ multiplex. Veřejnoprávní medium navíc žádá kmitočty na neomezenou dobu a chce, aby bylo v zákoně zakotveno, že práva k vyhrazeným kmitočtům se budou udělovat na žádost Českého rozhlasu přídělem.  Nemělo by se tedy konat žádné předchozí výběrové řízení. Na těchto požadavcích se už začátkem roku dohodla pracovní skupina pro digitální rozhlasové vysílání. Na druhou stranu Ministerstvo kultury se k odvážným požadavkům České rozhlasu staví poměrně zdrženlivě.  „Podklad zpracovaný Českým rozhlasem navrhuje, aby v rámci pásma pro zemské digitální rozhlasové vysílání byla Českému rozhlasu ze strany státu poskytnuta určitá výhoda na relevantním trhu, a to na úkor provozovatelů soukromého rozhlasového vysílání,“ vyjadřuje se ministerstvo v připomínkové zprávě k chystanému zákonu.

 

S kmitočty, na které si Český rozhlas brousí zuby, to nakonec nebude mít tak jednoduché. Resort kultury totiž nenápadně upozorňuje na to, že rozhlas je sice veřejnoprávní a své vysílání neprovozuje jen kvůli zisku, ale jeho existence na tento trh rozhodně vliv má. Ať už v oblasti reklamy, sponzoringu nebo prodeje různých produktů. Právě tento vzájemný vliv je důvodem, proč bude nakonec o požadavcích a právech Českého rozhlasu rozhodovat Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

 

Dalším důležitým momentem, který má vliv na to, zda Český rozhlas natrvalo dostane svůj multiplex, je rozhodnutí, jestli má jeho vysílání parametry veřejné služby. Kromě toho musí své stanovisko vynést i Český telekomunikační úřad, který zhodnotí, jestli by nedošlo k poškození zájmů soukromých provozovatelů rozhlasového vysílání.

Autor: Redakce NejPřipojení.cz 22.6.2020

konec úvazků

1.4.2020 celoplošný konec úvazků!

1.4.2020 vejde v platnost novela zákona, která zamezí pokutování zákazníků za předčasné ukončení smluv.Autor: Redakce NejPřipojení.cz 3.2.2020

1 Gb/s do sedmi let!

Existence Gbit sítí - CETIN

Gigabit optikou až do domu pro milion domácností?Autor: Redakce NejPřipojení.cz 21.10.2019

Akvizice UPC

Akvizice UPC Česká republika

Novým majitelem UPC Česká republika s.r.o. se stává Vodafone a od 1.8.2019 přebírá jejich aktivity.


Autor: Redakce NejPřipojení.cz 13.8.2019

5G

Internet 5G

Pravda nebo klamání spotřebitele internetového připojení?Autor: Šimon Čecháček C-NET.solutions 16.6.2019

Akvizice Lemo internet

Akvizice Lemo Internet a.s.

Novým akcionářem Lemo internet a.s. se stal T-Mobile Czech Republic a.sAutor: Redakce NejPřipojení.cz 2.6.2019