Testování 5G sítí v Jeseníku

Do úzké skupiny měst, která budou mít možnost testovat mobilní sítě 5. generace, se probojoval i jedenáctitisícový Jeseník. Lázeňské město na severu Olomouckého kraje je jedním z pěti míst v České republice, které zvítězilo v soutěži „5G pro 5 měst“. Tu v říjnu loňského roku vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo pro místní rozvoj.

Od přednostního pilotního testování těchto technologií si jesenická radnice slibuje řadu výhod a zlepšení v oblasti vzdělávání, cestovního ruchu nebo péče o seniory. I přes mnoho pozitiv, která sebou 5G technologie přinesou, nejsou však místní obyvatelé z plánovaného testování příliš nadšení.

 

Superrychlé bezdrátové připojení má Jeseník a celý tento region připravit na budoucnost, ve které budou datové přenosy a komunikace hrát naprosto zásadní roli. „Přijde nám samozřejmé, že usilujeme o to, aby se na Jesenicku rozvíjel průmysl s vysokou přidanou hodnotou, robotika, digitální vzdělávání, komunitní život 21. století, což podporuje snahy města snížit odliv mladých lidí. Už dnes je tady obrovský lidský potenciál, který chceme maximálně podpořit a ukázat světu,“ vysvětlil za přípravný tým důvody, proč se Jeseník do soutěže přihlásil, místostarosta Tomáš Vlazlo.

 

Přesto, že většina společností, které se zapojí do testování 5G sítí, je na celou akci připravená, termín zahájení celého projektu ještě není úplně jasný. Důvodem je jak epidemie koronaviru, tak stále se odkládající aukce frekvencí pro 5G sítě. Prozatím je v plánu, že se zde sítě páté generace začnou zkoušet od druhé poloviny příštího roku. Již nyní se ale počítá s tím, že dojde k vybudování kampusových sítí v sídle každého partnera. Stavba nových vysílačů není na pořadu dne.

Plánované projekty

Je třeba zdůraznit, že cílem celého projektu není plošné a veřejné zpřístupnění 5G sítě. Super rychlý internet budou testovat vybrané společnosti. Jednou z nich je například Oscar senior Tomáše Poskera, která vyvíjí chytrou aplikaci, jež má pomoci v péči o seniory na dálku. Podobný systém využívají už dnes tisíce zákazníků například v USA. „Aplikace má spočívat v tom, že automatizací jednoduchých prvků péče a digitálním přenosem informací mezi čidly v obydlí klienta a pečovatelskou službou získávají pečovatelé čas na to, aby kvalitněji obsloužili víc seniorů,“ popisuje princip chystané aplikace tisková zpráva zapojených ministerstev. 

 

Do projektu se mají přidat také dvě jesenické střední školy. Jednou z nich je Gymnázium Jeseník, kde oslavil velký úspěch školní Robotický tým R.U.R.  Místní studenti zde programují Lego roboty a prostřednictvím 5G technologií chtějí zrychlit reakční dobu robotů na povely. O tom, že si teenageři zařazení do projektu skutečně zaslouží, svědčí i jejich uvedení v anglické Wikipedii. Tam se dostali jako tvůrci prvního robotického divadla, když se svými roboty secvičili právě Čapkovo drama R.U.R.

 

Další školou, která se zapojí do testování 5G sítě, je místní Střední průmyslová škola. Ta dokonce otevírá nový studijní obor Informační technologie a nové učebny pro robotiku, drony a RC modely. Do budoucna chce použít chytrá řešení pro šetření s energiemi a ostrahu objektů.

Další firmou, jež se hodlá přidat k projektu testování, je společnost Fenix. Ta se řadí mezi průmyslové a inovační lídry v Olomouckém kraji. Od testování 5G si Fenix slibuje především praktické využití ve svém závodě. Hodlá totiž posílit robotizaci a automatizaci budoucí výroby.

Místní proti testování 5G sepisují petice

Místní radnice v čele se starostkou si od zkoušení 5G sítě slibuje spoustu výhod a technologických inovací. Řada místních obyvatel je však zcela opačného názoru. O realizaci projektu pochybuje například Jesenický týdeník a několik místních začalo sepisovat petice, v nichž se staví proti testování mobilní sítě 5. generace. V plánu je dokonce referendum. Pomyslnou třešničkou na tomto dortu pak byla přednáška tzv. „bio-hackera, zdravotního detektiva a tvrdého kritika ministerstva zdravotnictví“ Martina Novotného. Ten zmínil, že se on i jeho kolegové považují za informované laiky, kteří své názory opírají o poznatky lékařů, biologů i ochránců přírody. Ti však zatím zůstávají v pozadí jejich skupiny.

 

Odpůrci testování 5G sítí jsou z řad běžných občanů i místních zastupitelů. Návrh na uspořádání „referenda o testování 5G sítí“ pochází od zastupitele Petra Procházky, jenž se podle svých slov snaží vyslyšet přání občanů, kteří se cítí ohrožení a stojí o možnost diskutovat a vyjádřit se k celé věci s 5G. Ze zveřejněných názorů odpůrců 5G v Jeseníku vyplývá, že si uvědomují, že se negativní účinky na zdraví člověka nedají vědecky dokázat. Jejich obava se však opírá o domněnku, že se nedají ani vyvrátit. Jiní zase mají pocit, že tyto nejmodernější technologie nejsou v podstatě vůbec potřeba.

 

Město se v tomto ohledu snaží o určitou osvětu. Chce reagovat vlastními odbornými přednáškami, které by mělo zajistit Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jednou z takových akcí bylo setkání s občany, kterého se zúčastnili také lékaři a fyzici. Vystoupil například profesor Jan Vrba z ČVUT, který se bezmála padesát let zabývá elektromagnetickým vlněním nebo ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Marián Hajdúch.  „Podle něj je přirozené, že občany zajímá, zda jsou 5G sítě skutečně bezpečné. Míní přitom, že za současného stavu poznání lze konstatovat, že přínosy těchto nových technologií pro zlepšení kvality života všech významně převyšují aktuálně známá rizika,“ zmiňuje jeho názor zpráva na webových stránkách města.

Fake news o 5G na českém internetu

Kromě faktických informací zveřejnilo město Jeseník také dokument se seznamem „populárních“ konspiračních teorií o 5G sítích. Jako nejoblíbenější článek, který má přes půl milionu zhlédnutí, uvádí zprávu s titulkem „5G spustíme válku proti lidstvu! Silné varování vysoce postaveným členům v OSN“. Hned v závěsu je titulek „Odhalení, že 5G je útočnou zbraní určenou k ničení lidstva. Informujte se!“ a nesmí chybět ani oblíbený „Mrtvé včely, ptáci a umírající stromy. Takové jsou první důsledky, kde běží 5G“.

Autor: Redakce NejPřipojení.cz 29.6.2020

konec úvazků

1.4.2020 celoplošný konec úvazků!

1.4.2020 vejde v platnost novela zákona, která zamezí pokutování zákazníků za předčasné ukončení smluv.Autor: Redakce NejPřipojení.cz 3.2.2020

1 Gb/s do sedmi let!

Existence Gbit sítí - CETIN

Gigabit optikou až do domu pro milion domácností?Autor: Redakce NejPřipojení.cz 21.10.2019

Akvizice UPC

Akvizice UPC Česká republika

Novým majitelem UPC Česká republika s.r.o. se stává Vodafone a od 1.8.2019 přebírá jejich aktivity.


Autor: Redakce NejPřipojení.cz 13.8.2019

5G

Internet 5G

Pravda nebo klamání spotřebitele internetového připojení?Autor: Šimon Čecháček C-NET.solutions 16.6.2019

Akvizice Lemo internet

Akvizice Lemo Internet a.s.

Novým akcionářem Lemo internet a.s. se stal T-Mobile Czech Republic a.sAutor: Redakce NejPřipojení.cz 2.6.2019