Česko musí zavést nová pravidla pro balíčkování telekomunikačních služeb!

Už se vám stalo, že vám operátor automaticky prodloužil smlouvu proto, že jste si k internetu přikoupili třeba ještě televizi? Celkem běžná praxe, při které poskytovatelé svážou několik služeb do jednoho balíčku, bude mít od konce letošního roku nová a přísnější pravidla. Česká republika totiž musí do 21. prosince 2020 zavést do svého právního řádu směrnice, které o balíčcích služeb přijala Evropská unie.

Nabídku, ve které se zákazníkovi prodá televize, internet i volání pěkně pohromadě a za jednu cenu, má ve svém portfoliu řada telekomunikačních operátorů. Většinou se jedná o připojení k internetu, s nímž si klient musí pořídit například televizi nebo výhodně získá telefon k mobilnímu tarifu a podobně. Je třeba říci, že balíčky obdobného typu jsou pro klienty v mnoha směrech výhodné. Zvláště lákavá je nižší celková cena za všechny získané služby. Ne každý má však o obdobné balíčky zájem. To, co je pro jednoho skvělá nabídka, může být pro jiného zákazníka zbytečná a nevyužitá služba, kterou si však musí pořídit kvůli provázanosti produktu. Kromě toho klient podepíše s poskytovatelem závazek, že bude všechny služby odebírat po určité období. Když se pak například rozhodnete, že chcete odebírat televizi od jiného poskytovatele, může se stát, že v podstatě nechtěnou službu musíte odebírat dál nebo po vás operátor bude chtít doplatit zbývající částku do konce smluvního období.

 

Do toho, jakým způsobem budou poskytovatelé telekomunikačních služeb pracovat s nabídkami balíčků, zasáhne na konci letošního roku směrnice Evropského parlamentu a Rady EU. Všechny členské země ji musí přijmout a zapracovat do svých vnitrostátních právních předpisů. Tento kodex elektronických komunikací obsahuje pravidla pro regulaci balíčků a má mít vliv na ochranu práv koncových uživatelů a spotřebitelů.

Balíček služeb

Podle směrnic Evropské unie budou existovat dva druhy balíčků služeb. První se má skládat z několika druhů služeb a ve druhém má být zahrnuté koncové zařízení, jako je mobilní telefon, set-top box nebo modem. V podstatě jde o to, že nabídka balíčku musí obsahovat jednu zásadní telekomunikační službu, jako je přístup k internetu, pevnou linku nebo mobilní volání. Jako doplňkovou součást balíčku mohou operátoři nabízet další služby, jež patří do regulace telekomunikací nebo audiovizuální mediální služby na vyžádání. Tam řadíme například internetové videopůjčovny a podobně. O balíčku služeb můžeme podle směrnice mluvit tehdy, když zákazník získá jednotlivé služby v rámci jedné smlouvy nebo úzce spojených smluv.

Větší transparentnost pro zákazníky

V nových podmínkách, které by měly být zapracovány do českého právního řádu, bude v případě balíčkových služeb klient ochráněný na několika úrovních. Jednou ze zásadních úprav má být větší transparentnost vzájemné smlouvy s poskytovatelem, v níž musí operátor popsat práva zákazníka, který bude chtít ukončit část nebo celou smlouvu o balíčku.

Další požadavek, který musí poskytovatel splnit, je v podstatě zjednodušená verze smlouvy. Podle nových pravidel musí zákazníkovi předložit „stručné a snadno čitelné shrnutí smlouvy“, které nesmí být delší než jedna strana A4. Bude-li mít klient zájem o balíček služeb, musí ho operátor před uzavřením závazku seznámit se smluvními podmínkami maximálně na třech stránkách.

Co se týče ceny jednotlivých složek v balíčku, má poskytovatel povinnost uvést je jednotlivě za každou službu. Evropská unie si od těchto pravidel slibuje to, že zákazník tak dostane naprosto přesný přehled o tom, co si v balíčku zakoupil a v čem je pro něj nabídka výhodná či naopak nevýhodná. Díky tomu by měl odpadnout problém s tím, že klient nebude mít jasno v tom, za co vlastně platí a za jakých podmínek může smlouvu ukončit.

Ukončení smlouvy

Zřejmě nejpodstatnější změnu v ochraně spotřebitele přinese úprava právě ve vztahu k ukončení závazku. Na konci letošního roku už by měl mít klient právo zrušit závazek u kterékoli služby, a to ještě před koncem smluvního období. Nemusí tak čekat, až vyprší smlouva balíčku a s neoblíbenou službou se může rozloučit okamžitě. Ukončit celou smlouvu však bude moci pouze tehdy, když k tomu bude mít důvod. Poskytovatel mu tedy musí k ukončení zavdat nějakou příčinu. Za tu se všeobecně považuje například špatné plnění, neinformování klienta o finančních  závazcích, jež jsou propojené s odběrem konkrétního balíčku služeb nebo jiné zásadní porušení smlouvy. Zákazník totiž musí být vždy přesně informovaný o každé podmínce zakoupené služby, tedy i o všech závazcích a možných finančních sankcích ze strany poskytovatele.

Dalším důvodem a právem k ukončení všech služeb v balíčku bude podle nových úprav i to, když operátor provede jednostrannou změnu smluvních podmínek, se kterou klient nebude předem obeznámen.

Aby mohli uživatelé snáze přecházet k jinému poskytovateli, bude v nové právní normě zakotvený také zákaz automatického prodlužování smluvního závazku. S tímto problémem se mohli setkat klienti, kterým poskytovatel bez upozornění prodloužil smlouvu, když si ke svému stávajícímu závazku například přiobjednal další službu. Pokud si tedy k internetovému připojení koupíte ještě internetovou televizi, už se nemusíte bát, že si vás operátor zaháčkuje na další rok nebo dva. K prodloužení závazku může dojít pouze v případě, že s tím budete souhlasit.

Jedním z posledních pravidel, která kodex Evropské unie zaručuje, je maximální doba trvání smlouvy, která nesmí být delší než dva roky.

Autor: Redakce NejPřipojení.cz 25.5.2020

konec úvazků

1.4.2020 celoplošný konec úvazků!

1.4.2020 vejde v platnost novela zákona, která zamezí pokutování zákazníků za předčasné ukončení smluv.Autor: Redakce NejPřipojení.cz 3.2.2020

1 Gb/s do sedmi let!

Existence Gbit sítí - CETIN

Gigabit optikou až do domu pro milion domácností?Autor: Redakce NejPřipojení.cz 21.10.2019

Akvizice UPC

Akvizice UPC Česká republika

Novým majitelem UPC Česká republika s.r.o. se stává Vodafone a od 1.8.2019 přebírá jejich aktivity.


Autor: Redakce NejPřipojení.cz 13.8.2019

5G

Internet 5G

Pravda nebo klamání spotřebitele internetového připojení?Autor: Šimon Čecháček C-NET.solutions 16.6.2019

Akvizice Lemo internet

Akvizice Lemo Internet a.s.

Novým akcionářem Lemo internet a.s. se stal T-Mobile Czech Republic a.sAutor: Redakce NejPřipojení.cz 2.6.2019