Aukce 5G kmitočtů opět mění podmínky.
Zájemců o čtvrtého operátora je dost.

Úprava podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G se u nás pomalu stává evergreenem. K poslední změně Český telekomunikační úřad přistoupil koncem minulého týdne. Důvodem je tentokrát snaha vyhovět připomínkám, které měli zájemci o post čtvrtého operátora k předešlému návrhu. O tom, kdy a zda vůbec se na našem telekomunikačním trhu objeví další silný hráč, chce mít přitom ČTÚ jasno už během nadcházejícího léta.

To, že se objevilo velké množství zájemců o získání rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz, vedlo úřad k poměrně výrazným zásahům do principů celé aukce.

Z obdržených připomínek je zřejmý zájem několika významných subjektů o vstup na trh a shoda připomínkujících, že případný nový operátor by měl mít možnost získat rádiové kmitočty v pásmu 700 MHz umožňující celoplošné pokrytí. ČTÚ proto nově v pásmu 700 MHz vyhrazuje blok o velikosti 10 MHz pro nové zájemce o vstup na trh. Tím podporuje možnost vzniku nového celoplošného infrastrukturního hráče,“ informoval Český telekomunikační úřad ve své tiskové zprávě.

Reakce na nové podmínky jsou různorodé

Přesto, že telekomunikační společnosti jako ČEZ, Nordic Telecom, České Radiokomunikace či Sazka současné změny v podstatě vítají, jiné s úpravami spokojené rozhodně nejsou. Konkrétně Vodafone se ve svém prohlášení k novým podmínkám aukce kmitočtů pro sítě 5G poměrně rozohnil.

Vodafone vyjádřil výrazný nesouhlas s předchozím návrhem podmínek, které jsou nepodložené a v řadě ohledů bezprecedentně vybočují z regulační praxe v Evropě, přičemž nové podmínky to nijak nemění. Nové podmínky ještě více prohloubí negativní signály pro investice do kapacitních, spolehlivých a odolných mobilních sítí, které naše země potřebuje,“ okomentovala společnost změny v celém projektu na své Twitteru a doplnila, že nové podmínky podle ní jen způsobí zaostávání České republiky v budování 5G sítí.

K podmínkám připravovaného výběrového řízení na kmitočty v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz se mohou zájemci vyjadřovat po dobu jednoho měsíce. Například Sazka či T-mobile komentují ve svých prozatímních vyjádřeních jednání Českého telekomunikačního úřadu poměrně smířlivě s tím, že nové podmínky musí ještě pečlivě zanalyzovat.

Národní roaming

Přesto, že ideální variantou by bylo získat čtvrtého silného operátor, ČTÚ počítá také s tím, že z aukce vzejde několik menších operátorů i ve vyšších pásmech 3,5 GHz a 3,7 GHz (již vydražili Nordic Telecom a Poda). I v rámci nových podmínek by tito nováčci měli nárok na národní roaming. V podstatě by tedy mohli využívat sítě velkých operátorů tam, kde ještě nevystavěli vlastní vysílače. Česky telekomunikační úřad však zároveň zpřísnil podmínky, na základě kterých mohou společnosti národní roaming využívat. Jde o to, že úřad chce, aby se do řad minioperátorů zapojily jen ty společnosti, které již mají vybudovanou dostatečnou vlastní infrastrukturu a hodlají v další výstavbě pokračovat. Současné podmínky pro využívání národního roamingu novým operátorům stanovují vlastní pokrytí 10% populace a alespoň pět set vlastních vysílačů. Dříve na možnost využívat sítě velkých hráčů nedosáhnou. Dalším závazkem, který musí malí operátoři splnit do nacházejících pěti let, je pokrytí minimálně 30% populace a postavit více než tisíc vlastních vysílačů. V tomto ohledu Český telekomunikační úřad zpřísnil podmínky právě o počet vysílačů a původní požadavek na pokrytí byl jen 20%.

ČTÚ rovněž nově umožní, aby v závislosti na výsledcích výběrového řízení poskytovali na základě závazku národní roaming jen někteří ze stávajících operátorů,“

doplnil k pravidlům národního roamingu Český telekomunikační úřad. Oproti předešlému návrhu je změna také ve vyčlenění části pásma 3400 až 3600 MHz. Jeho původní rezervace pro průmyslová využití už neplatí a do akce půjde celé spektrum.

Co si od aukce slibuje náš telekomunikační trh?

Názory na to, zda aukce přinese několik menších operátorů nebo jednoho silného hráče, se v uplynulých měsících neustále měnily. Pokud by se podařilo prosadit původní představu o tom, že nový operátor rozčísne český trh s mobilními službami, polepšil by si zejména spotřebitel. Nová konkurence by totiž připravila T-Mobile, O2 a Vodafone o jejich monopol. Následkem toho by museli reagovat na služby a ceny silného nováčka. Zda k této cenové revoluci dojde, by snad mohlo být jasné do pár měsíců. Varianta, že by ceny českých operátorů mohla ovlivnit silná zahraniční firma, je zřejmě nereálná. Investice do nové vlastní sítě by totiž podle odborníků vyšla až na několik miliard korun.

Aukce se neustále odkládá

Jak vyplývá z předešlých informací, celá aukce 5G už má za sebou poměrně zajímavou historii. S první představou o podmínkách přišel Český telekomunikační úřad už před rokem. Poté, co byly vypořádané připomínky, předpokládalo se, že úřad vyhlásí aukci na podzim. Nakonec k tomu však nedošlo a vše se znovu přesunulo na leden letošního roku. Ani tentokrát to však nevyšlo a celá situace kolem aukce vedla dokonce k rezignaci tehdejšího ředitele ČTÚ Jaromíra Nováka. Další termín k přidělení frekvence měl být začátkem července, ale i ten se nakonec posunul. Výnos z aukce by měl být kolem osmi miliard korun.

Jaké změny 5G přinese?

5G slibuje skutečnou proměnu, která zdaleka přesáhne pouze rychlé připojení počítačů nebo mobilů k internetu. Mobilní síť nové generace bude mít vliv i na propojení chytrých technologií s našimi domácnostmi. K sítím 5G si zkrátka budete moci připojit všechno od kartáčku na zuby až po domácí osvětlení. Kromě uplatnění v životech běžných uživatelů si technologie najde své místo i v řadě průmyslových odvětví, sportu nebo v oblastech, jež se věnují lidskému zdraví. V praxi to například bude vypadat tak, že prostřednictvím mobilních technologií bude možné sledovat zdraví a kondici spotřebitele a poté se potřebné informace mohou odeslat rovnou do lékařské ordinace. Stále diskutovanější je mobilní připojení například v odvětví autonomních automobilů, v němž je stabilní internet naprosto nepostradatelný.

Autor: Redakce NejPřipojení.cz 8.6.2020

konec úvazků

1.4.2020 celoplošný konec úvazků!

1.4.2020 vejde v platnost novela zákona, která zamezí pokutování zákazníků za předčasné ukončení smluv.Autor: Redakce NejPřipojení.cz 3.2.2020

1 Gb/s do sedmi let!

Existence Gbit sítí - CETIN

Gigabit optikou až do domu pro milion domácností?Autor: Redakce NejPřipojení.cz 21.10.2019

Akvizice UPC

Akvizice UPC Česká republika

Novým majitelem UPC Česká republika s.r.o. se stává Vodafone a od 1.8.2019 přebírá jejich aktivity.


Autor: Redakce NejPřipojení.cz 13.8.2019

5G

Internet 5G

Pravda nebo klamání spotřebitele internetového připojení?Autor: Šimon Čecháček C-NET.solutions 16.6.2019

Akvizice Lemo internet

Akvizice Lemo Internet a.s.

Novým akcionářem Lemo internet a.s. se stal T-Mobile Czech Republic a.sAutor: Redakce NejPřipojení.cz 2.6.2019