Jak vypovědět smlouvu

Návod + vzor výpovědi

NejPřipojení.cz

Žádný poskytovatel internetu Vám pravděpodobně pomoc s výpovědí jeho smlouvy nenabídne, ale není to nic složitého. Díky novele zákona o elektronických komunikacích, která je účinná od 1.4.2020 Vás poskytovatel nemůže pokutovat za předčasné ukončení smlouvy (dříve 20% z měsíčních plateb do konce závazku). Níže najdete vzor výpovědního formuláře.

Vypoved mlouvy internetu
Kliknutím stáhnete soubor

Co s vyplněnou výpovědí?

Vzor výpovědi si stáhněte do svého počítače. Po otevření doplňte části vyznačené žlutě a stránku si vytiskněte. Jakmile dokument podepíšete, tak ho vložte do obálky a zašlete doporučeně poštou na sídlo firmy.

Hrozí mi pokuta za porušení smlouvy?

Pokud jste u poskytovatele déle jak 3 měsíce, tak si nesmí nárokovat nic. V případě, že máte smlouvu s minimální dobou trváním např. na 24 měsíců a jste u poskytovatele méně jak 3 měsíce, tak si může nárokovat 5% z ceny.

Jaká je výpovědní lhůta?

Maximálně 30 dní.

Díky novele zákona z roku 2017 smí mít poskytovatel výpovědní lhůtu maximálně 30 dní, přičemž lhůta začíná běžet následujícím dnem od doručení (nikoli od 1. dne v měsíci).

Co když je smlouva psána na pozůstalého?

V případě úmrtí stačí takřka všem poskytovatelům zaslat elektronicky scan úmrtního listu.

Kdo další poskytuje internet na mojí adrese?

Poskytovatelů a možností je nespočet. Nejenže každý má “svoje lokality”, ale také se využívá více typů technologií: optika, metalika, “bezdrát” a LTE. 

 

Využijte bezplatné a nezávazné ověření možností.