Česko bude mít pravděpodobně nejhorší 5G síť

Problémy kolem fungování a výstavby 5G sítě v České republice nabraly nový směr a obrat. Po neustále se měnících podmínkách aukce se objevil zádrhel v podobě samotné efektivity české 5G sítě. Plánovaná podoba totiž může zapříčinit to, že u nás sice budeme mít superrychlou internetovou síť, ale z hlediska jejího užívaní na tom budeme nejhůř v cele Evropě.

Příciny

Příčiny možného 5G paskvilu jsou poměrně jasné. Problém zkrátka spočívá v nevyhovujícím množství frekvencí. Počet, který mohou podle momentálně nastavených pravidel tuzemští operátoři získat, jim do budoucna neumožní vybudovat efektivní gigabitovou síť. Z toho pak logicky vyplynou další problémy jako například pomalejší 5G internet, který nebude vyhovovat běžným uživatelům ani firmám. Česká republika by pak v porovnání s okolními zeměmi měla nejpomalejší připojení a hrozilo by, že začne pokulhávat i v oblasti technologického rozvoje. To by byl obrovský krok zpět, protože v současné době patříme v oblasti mobilních sítí čtvrté generace mezi evropskou špičku. V otázce sítě páté generace však nyní Česko směřuje spíše na opačnou stranu spektra.

 

Podle podmínek aukce, které nastavil Český telekomunikační úřad, to zatím vypadá, že tuzemští poskytovatelé internetu mohou z aukce vytěžit o poznání méně, než jejich kolegové v okolních státech Evropské unie.  Frekvenční bloky nutné k šíření sítí páté generace, které se budou v nadcházejících týdnech dražit, jsou totiž jednoznačně nejmenší z okolních zemí. Jedná se pouze o 60 GHz, zatímco jinde se draží až o 40 GHz více. Podle výkonného ředitele Jiřího Grunta z Asociace poskytovatelů mobilních služeb to negativně ovlivní zejména konkurenceschopnost České republiky, protože kvalita 5G sítě bude u nás nejhorší z celé Evropy.  „V prováděcím rozhodnutí Evropské komise je jasně uvedeno, že šíře bloku 80-100 GHz je pro efektivní zavádění 5G služeb zvláště významná. Z podmínek české aukce však vyplývá, že čeští operátoři nemohou získat více než 60 GHz. Z Česka se tímto rozhodnutím regulátora stane země, která nebude moci konkurovat Evropě,“ vysvětlil v tiskové zprávě Asociace poskytovatelů mobilních služeb  Jiří Grund a doplnil, že špatná digitální infrastruktura bude odrazovat také investory od investic v rámci České republiky. „Je skoro jisté, že řešení, která vyžadují velmi vysokou kapacitu 5G služeb, při příjezdu do Česka přestanou fungovat,“ varoval výkonný ředitel APMS Jiří Grund.

Podmínky

Podmínky aukce, které stanovil Český statistický úřad, se v mnoha ohledech liší od toho, co doporučuje Evropská komise. Ta totiž nabádá členské země, aby přidělovaly v pásmu 3,4 až 3,6 GHz alespoň 80 až 100 GHz. Český telekomunikační úřad však stanovil podmínky tak, že současní tuzemští operátoři jako Vodafone, T-mobile nebo O2 mohou v rámci aukce získat pouze již zmíněných 60 GHz. ČTÚ se už do medií vyjádřil s tím, že očekává, že poskytovatelé mobilního připojení použijí k výstavbě sítí páté generace i frekvence, které už mají přidělené. Česká republika je však jedinou evropskou zemí, která svým operátorům v aukci nabízí méně než 80 GHz. Podle informací, jež poskytla společnost Cullen International, je na hranici 80 GHz už jen sousední Polsko. 100 GHz pak mohou v aukci nakoupit operátoři v Itálii a Belgii. Všude jinde v Evropě jsou limity pro nákup frekvencí vyšší. Tisková mluvčí Českého telekomunikačního úřadu Barbora Havelková k této problematice uvedla, že kmitočtové spektrum je v každé zemi využíváno jinak. Proto je třeba dívat se situaci u nás v jiném kontextu. Čeští poskytovatelé podle jejích slov například zcela nevyužívají všechny kmitočty.

 

Asociaci poskytovatelů mobilních služeb však vadí především to, že Česká republika nerespektuje rozhodnutí Evropské komise. „Komise ve svém prováděcím rozhodnutí požaduje minimální šíři pásma 80-100 GHz jednoduše proto, aby byla zaručena srovnatelná kvalita služby 5G sítí a kapacita datových přenosů v rámci celé EU bez ohledu na zemi, kde se dané zařízení nachází,“ komentuje ve svém vyjádření k aukci Asociace poskytovatelů mobilních služeb. Organizaci zároveň vadí, že zástupci České republiky nijak neprotestovali, když před rokem v Bruselu komise rozhodnutí o minimální šířce pásma přijímala. Právě naopak stejně jako ostatní členské státy souhlasili. „Rozhodnutí Evropské komise je závazné pro všechny členské státy, a tedy i pro jejich regulační úřady. Je paradoxní, že český regulační úřad (ČTÚ) se na přípravě evropského rozhodnutí aktivně podílel a nyní jeho obsah nerespektuje,“ doplňuje Asociace poskytovatelů mobilních služeb.

5G aukce

Po mnoha průtazích a komplikacích se aukce 5G kmitočtů nakonec uskuteční v následujících týdnech. Počítá se s tím, do dražby půjdou frekvenční příděly ve dvou pásmech. Prvním z nich je 700 GHz, což je v podstatě bývalé televizní vysílání, které přešlo na DVB-T2. Druhým pásmem pak bude a 3,4 až 3,6 GHz. S tímto pásmem se počítá především při velkých datových přenosech ve městech nebo například pro rozvoj digitalizace nebo automatizace výroby.

 

Podmínky aukce jsou trnem v oku tuzemských operátorů od začátku samotného projektu. Někteří je kritizovali a označovali je za diskriminační. Jako velmi kontroverzní se ukázal návrh mezinárodního roamingu, jenž měl pomoci především nováčkovi na trhu. Kromě ostrých vyjádření do médií zvažovali někteří poskytovatelé i žaloby. Například O2 podal stížnost k Evropské komisi a právoplatnost aukce plánoval zpochybnit i u českých soudů. Operátor se dle slov svých mediálních zástupců snažil o zamezení možnosti spekulativního chování v průběhu aukce a usiloval o zvýšení přídělů tak, aby O2 mohlo budovat skutečnou gigabitovou společnost v souladu s vládní strategií a evropskými standardy.

 

Problémy s podmínkami aukce měl v minulosti i Vodafone, který tvrdil, že Český telekomunikační úřad v podmínkách nezohlednil výtky Evropské komise. Stejně jako O2 měl připomínky také k povinnosti národního roamingu. Mimo jiné měl Vodafone problém s tím, že podmínky aukce 5G kmitočtů demotivují společnosti od nutných investic do 5G sítí, a to především v oblastech mimo větší města.

Autor: Redakce NejPřipojení.cz 7.9.2020

konec úvazků

1.4.2020 celoplošný konec úvazků!

1.4.2020 vejde v platnost novela zákona, která zamezí pokutování zákazníků za předčasné ukončení smluv.Autor: Redakce NejPřipojení.cz 3.2.2020

1 Gb/s do sedmi let!

Existence Gbit sítí - CETIN

Gigabit optikou až do domu pro milion domácností?Autor: Redakce NejPřipojení.cz 21.10.2019

Akvizice UPC

Akvizice UPC Česká republika

Novým majitelem UPC Česká republika s.r.o. se stává Vodafone a od 1.8.2019 přebírá jejich aktivity.


Autor: Redakce NejPřipojení.cz 13.8.2019

5G

Internet 5G

Pravda nebo klamání spotřebitele internetového připojení?Autor: Šimon Čecháček C-NET.solutions 16.6.2019

Akvizice Lemo internet

Akvizice Lemo Internet a.s.

Novým akcionářem Lemo internet a.s. se stal T-Mobile Czech Republic a.sAutor: Redakce NejPřipojení.cz 2.6.2019